Kvalitně - Odborně - Chytře...

Pojištění stěhování a přepravy

Snažíme se pracovat a zacházet s Vašimi stěhovanými věcmi opatrně tak, aby jakékoliv pojištění při stěhování nebylo potřeba a k žádný událostém nedocházelo. Přesto samozřejmě přebíráme veškerou odpovědnost za všechny Vaše stěhováné předměty od okamžiku přípravy v bytě nebo kanceláři, manipulaci v objektu až k nákládce na stěhovací vůz s následnou přepravou a zakončenou vykládkou.

Tyto úkony jsou zabezpečeny jednou pojistnou smlouvou na stěhované předměty, pojištění objektu a veškerých zařízení v objektu se nacházejících.

Pro transport stěhovaných věcí do cílového místa je určena druhá pojistná smlouva jenž zahrnuje pojištění stěhovaných předmětů pro případ nehody či poškození na stěhovacím voze.

Naše firma je plně pojištěna a disponuje oběma potřebnými pojistnými smlouvami u pojišťovny Kooperativa a.s. na každé pojistné plnění ve výši 2.000.000,-Kč.

Osvědčení o pojištění za škodu vzniklou při stěhování

Certifikát o bezeškodním stavu pojištění

Logo Kooperativa
Nezávazná poptávka