Kvalitně - Odborně - Chytře...

Vyklízení bytů.

Kromě stěhování poskytujeme pro naše zákazníky službu vyklízení a následné likvidace nábytku a dalšího vzniklého odpadu nejen při stěhování, ale i jako samostatnou činnost. Velmi často se naši zákazníci stěhují do menších prostor jak komerčních tak i nekomerčních a zůstává určitý nadbytek různých nepotřebných věcí, starého nábytku a vybavení. Toto vše nepotřebné dle dispozic zákazníka naložíme a odvezeme buď na sběrný dvůr nebo určenou skládku a ekologicky zlikvidujeme.

Samostatnou kapitolou je kompletní vyklízení bytů, kanceláří nebo celých domů, tedy i vyklízení pozůstalostí, včetně přináležejících prostor. V takovém případě jsme schopni vyklidit veškerý obsah skříní, komod a ostatního nábytku do pytlů nebo přepravních krabic a nepotřebný nábytek, včetně elektrospořebičů naložit na auto a odvézt k likvidaci. Vyklízecí služby poskytujeme především na území hl.města Prahy a Středočeském kraji. Cena za vyklízecí práce záleží na rozsahu požadovaných služeb a celkové náročnosti zakázky - orientační ceny viz. náš ceník.

Vyklízení bytů

Vyklízecí služby

Provedeme vyklízení bytů, půd, sklepů a náležejících prostor k nemovitostem. Nezabýváme se pouze likvidací nebezpečných, jedovatých a výbušných látek, na toto je potřeba úzce specializováná firma, která má opravnění s takovými látkami nakládat.

Rovněž neprovádíme bourací práce a likvidaci většího množství stavebních sutí. Pokud budete mít jakýkoliv dotaz či žádost o radu ohledně vyklízení a likvidace, kontaktujte nás, rádi vám poskytneme potřebné informace a vše potřebné vysvětlíme..

Nezávazná poptávka